Technik Servisu VN

Schneider Electric Bratislavsky kraj,

About the Job

Účel pozície

 1. Zabezpečovanie záručného a pozáručného servisu, ktorý garantuje firma Schneider Electric svojim zákazníkom
 2. Koordinovanie servisných zákaziek a služieb vzhľadom na požiadavky ZSE, SSE a VSE
 3. Predaj servisných služieb v oblasti VN
 4. Zvyšovať technickú úroveň v špecializovanej oblasti VN produktoch SM6, MCset, Sepam, Talus, Flite a Recloser

Hlavné zodpovednosti

 1. Aktívne ponúkať a vykonávať servisné činnosti pre koncových zákazníkov (EU) a energetiku
 2. Realizovať a riadiť činnosti periodických prehliadok a servisných zásahov
 3. Vykonávať činnosť na servisnom oddelení za účelom poskytovania spoľahlivého záručného a pozáručného servisu zákazníkom
 4. Zodpovedať za realizované servisné zásahy
 5. Vybavovať technické reklamácie zákazníkov
 6. Pravidelne a samostatne zvyšovať svoju kvalifikáciu a znalosti o výrobkoch SESK a vyhlášky 508/2009
 7. Viesť a starať sa o zverené služobné motorové vozidlo
 8. Zodpovedať a starať sa o zverený hmotný majetok
 9. Dodržiavať interné smernice spoločnosti a predpisy BOZP
 10. Vykonávať ďalšie vyššie nešpecifikované práce podľa potrieb spoločnosti
 11. Aktívny podiel na tvorbe obratu
 12. Dodržanie stanovenej marže
 13. Dodržiavanie všetkých BOZP požiadaviek a pokynov
 14. V čase držania pohotovosti byť k dispozícii v prípade potreby servisného zásahu


Qualifications
 • Pracovisko je v Bratislave alebo Košiciach
 • Vykonáva servisné zásahy na území celého Slovenska
 • Pracovné cesty - školenia mimo SR v prípade potreby
 • Vyžaduje sa komunikatívnosť a dobré vystupovanie vo vzťahu so zákazníkmi
 • V prípade potreby pracuje v noci a v dňoch pracovného voľna